Bộ môn Toán

Bộ môn Toán
Ngày đăng: 13/09/2023 14:45:00:PM | 49
 Mục lục bài viết

  GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN TOÁN

  1. NHÂN SỰ

  STT

  HỌ VÀ TÊN

  HỌC HÀM/ VỊ

  EMAIL

    GHI CHÚ

  1
  Võ Thị Tuyết Mai
  Tiến sĩ
  vttmai@hcmunre.edu.vn
  Trưởng Bộ Môn
  2
  Nguyễn Thị Hằng
  Thạc sỹ
  nthihang@hcmunre.edu.vn
   
  3
  Trần Đình Thành
  Thạc sỹ
  tdthanh@hcmunre.edu.vn
  Phó trưởng Bộ Môn
  4
  Nguyễn Sỹ Hiệp
  Cử nhân
  nshiep@hcmunre.edu.vn
   
  5
  Phạm Kim Thủy
  Thạc sỹ
  pkthuy@hcmunre.edu.vn
   
  6
  Trần Thị Bảo Trâm
  Thạc sỹ
  ttbtram@hcmunre.edu.vn
   
  7
  Nguyễn An Giang
  Thạc sỹ
  nagiang@hcmunre.edu.vn
   
  8
  Dương Thị Xuân An
  Thạc sỹ
  dtxan@hcmunre.edu.vn
   
  9
  Huỳnh Đăng Nguyên
  Thạc sỹ
  hdnguyen@hcmunre.edu.vn
   

  2. GIẢNG DẠY

  Bộ môn thực hiện công việc giảng dạy toán cho tất cả các ngành học trong nhà trường.

  3. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

  Đề cương môn học Toán cao cấp 1    Xem chi tiết >>

  Đề cương môn học Toán cao cấp 2    Xem chi tiết >>

  Đề cương môn học Toán cao cấp 3    Xem chi tiết >>

  Đề cương môn học Xác Suất Thống Kê     Xem chi tiết >>

  Đề cương môn học Phương pháp tính    Xem chi tiết >>

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật