Bộ môn Tiếng Anh

Bộ môn Tiếng Anh
Ngày đăng: 13/09/2023 14:48:00:PM | 59
 Mục lục bài viết

  GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN TIẾNG ANH

    1. NHÂN SỰ

  STT

  HỌ VÀ TÊN

  HỌC HÀM/ VỊ

  EMAIL

    GHI CHÚ

  1

  Nguyễn Lương Tuấn Dũng

  Thạc sỹ

  nltdung@hcmunre.edu.vn

  Trưởng Bộ Môn

  2

  Trần Nguyễn Thị Nhất Vương

  Thạc sỹ

  tntnvuong@hcmunre.edu.vn

   

  3

  Nguyễn Thị Lê Phi

  Thạc sỹ

  ntlphi@hcmunre.edu.vn

   

  4

  Hồ Thị Lài

  Thạc sỹ

  htlai@hcmunre.edu.vn

   

  5

  Tô Thị Lệ

  Thạc sỹ

  ttle@hcmunre.edu.vn

   

  6

  Nguyễn Thị Thu Hương

  Cử nhân

  ntthuong@hcmunre.edu.vn

   

  7

  Đỗ Công Trường

  Cử nhân

  dctruong@hcmunre.edu.vn

   

  8

  Nguyễn Thị Tuyến

  Thạc sỹ

  nttuyen@hcmunre.edu.vn

   

  2. GIẢNG DẠY

  Bộ môn thực hiện công việc giảng dạy Anh ngữ cho tất cả các ngành học trong nhà trường.

  3. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

  Đề cương môn học Anh Văn 1    Xem chi tiết >>

  Đề cương môn học Anh Văn 2    Xem chi tiết >

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật