Bộ môn Hóa

Bộ môn Hóa
Ngày đăng: 13/09/2023 14:49:00:PM | 55
 Mục lục bài viết

  GIỚI THIỆU BỘ MÔN HÓA

    1. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

  STT

  HỌ VÀ TÊN

  HỌC HÀM/ VỊ

  EMAIL

    GHI CHÚ

  1

  Nguyễn Thị Thúy Hằng

  Thạc sỹ

  ntthuyhang@hcmunre.edu.vn

  Trưởng Bộ Môn

  2

  Nguyễn Thành Đức

  Thạc sỹ

  ntduc@hcmunre.edu.vn

   

  3

  Lý Cẩm Hùng

  Tiến sỹ

  lchung@hcmunre.edu.vn

   

  4

  Huỳnh Thiên Tài

  Tiến sỹ

  httai@hcmunre.edu.vn

   

  5

  Huỳnh Thị Minh Sương

        Thạc sỹ htmsuong@hcmunre.edu.vn  

  2. GIẢNG DẠY

  Bộ môn thực hiện công việc giảng dạy các môn Hóa học  cho tất cả các ngành học trong nhà trường.

  3. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

  Đề cương môn học Hóa Đại Cương    Xem chi tiết >>

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật