Việc tìm người

Việc tìm người
Ngày đăng: 31/01/2024 10:55:00:AM | 65
 Mục lục bài viết

    Công ty Cổ phần Tư vấn Nam Khang đang có nhu cầu tuyển dụng 1 đến 2 ứng viên có chuyên môn phù hợp để tại phòng thí nghiệm. Công việc cụ thể là thí nghiệm cơ lý đất. Sinh viên và cựu sinh viên có nguyện vọng tìm việc làm thì liên hệ anh Dương, số điện thoại: 0912941515.