Thông báo về việc nộp chứng chỉ/chứng nhận Tin học và Tiếng Anh

Thông báo về việc nộp chứng chỉ/chứng nhận Tin học và Tiếng Anh
Ngày đăng: 19/04/2023 00:00:00:AM | 107
 Mục lục bài viết

    Phòng KTĐBCL&TTGD đã ban hành Thông báo nộp chứng chỉ/chứng nhận Tin học và Tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra đối với sinh viên đại học chính quy các Khóa 08 trở về trước. Thông báo chi tiết xem tại đây!