Kết quả xét tốt nghiệp

Kết quả xét tốt nghiệp
Ngày đăng: 14/08/2021 00:00:00:AM | 24
 Mục lục bài viết

  Khoa gửi kết quả xét TN (dự thảo) như sau:

  Khoá 08    Xem chi tiết >>;

  Khoá 07    Xem chi tiết >>;

  Khoá 06    Xem chi tiết >>;

  Khoá 05    Xem chi tiết >>;

  Khoá 04    Xem chi tiết >>.

  Các bạn SV rà soát và phản hồi gấp, hạn chót thứ 3 ngày 15/8/2023. Lưu ý, SV chưa được TN thuộc các khóa 04,05,06 làm đơn xin gia hạn, Khoa sẽ trình lên Hội đồng xét TN xem xét, kết quả được gia hạn hay không do Hội đồng quyết định. Khoa sẽ thông báo sau.
  Trân trọng!