Thông báo gia hạn nhận chứng chỉ/chứng nhận Anh văn, Tin học để xét chuẩn đầu ra các Khóa 08 trở về trước

Thông báo gia hạn nhận chứng chỉ/chứng nhận Anh văn, Tin học để xét chuẩn đầu ra các Khóa 08 trở về trước
Ngày đăng: 16/08/2023 00:00:00:AM | 111
 Mục lục bài viết

    Phòng KTĐBCL&TTGD thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa 08 trở về trước về việc Gia hạn việc nhận chứng chỉ/chứng nhận Anh văn, Tin học để xét chuẩn đầu ra đợt 2 năm học 2022 – 2023. Thời gian gia hạn: từ thời điểm ra thông báo đến trước 17h00 ngày thứ năm – 23/08/2023 (trong giờ hành chính). Xem chi tiết Thông báo tại đây!