Tổng quan Khoa địa chất và Khoáng sản

Tổng quan Khoa địa chất và Khoáng sản
Ngày đăng: 23/01/2024 03:00:00:AM | 31
 Mục lục bài viết

    Phòng Thực hành – Thí nghiệm địa chất 

    Bộ môn Kỹ thuật địa chất

    Bộ môn Địa chất môi trường

   

    Văn phòng:

    236B Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, TP. HCM

    Điện thoại:

    028 3991 0996

    Fax:

   

    Website:

    http://geo.hcmunre.edu.vn/

    Email:

  geomin@hcmunre.edu.vn

    Trưởng khoa:

    PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Thủy

    Email trưởng khoa:

    httthuy@hcmunre.edu.vn

   

  TỔNG QUAN:

  Khoa hiện có 14 giảng viên cơ hữu, trong đó có 01 PGS.TS, 03 TS, 05 TS.NCS và 05 ThS. Bên cạnh đó, Khoa còn mời các giáo sư đầu ngành, các chuyên gia trong nước về ngành địa chất và khoáng sản tham gia giảng dạy và nghiên cứu.

  Để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, Phòng Thực hành – Thí nghiệm địa chất đã được đầu tư xây dựng với những trang thiết bị tiên tiến. Đồng thời, Khoa còn phối hợp với các mỏ khai thác khoáng sản làm điểm tham quan, thực tập cho sinh viên nhằm củng cố kiến thức đã nghiên cứu tại Trường và làm quen với điều kiện làm việc thực tế.

  LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO:

  • Địa chất công trình - địa chất thuỷ văn
  • Địa chất môi trường

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  Họ tên – chức vụ

  Lĩnh vực phụ trách

    PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Thủy

    Trưởng khoa

    Email: httthuy@hcmunre.edu.vn

    Địa chất môi trường

    TS.GVC. Thiềm Quốc Tuấn

    Phó trưởng khoa

    Email: tqtuan@hcmunre.edu.vn

    Kỹ thuật địa chất

   

  TRƯỞNG CÁC BỘ MÔN - ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

  Họ tên – chức vụ

  Lĩnh vực phụ trách

    PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Thủy

    Trưởng bộ môn

    Email: httthuy@hcmunre.edu.vn

    Địa chất môi trường

    TS.GVC. Thiềm Quốc Tuấn

    Trưởng bộ môn

    Email: ntkhanh@hcmunre.edu.vn

    Kỹ thuật địa chất

    NCS.ThS. Huỳnh Tiến Đạt

    Trưởng Phòng thí nghiệm

    Email: htdat@hcmunre.edu.vn

    Phòng Thực hành - Thí nghiệm địa chất