Giới thiệu chung

Giới thiệu chung
Ngày đăng: 23/01/2024 03:08:00:AM | 33
 Mục lục bài viết

     Địa chất là môn khoa học cơ bản nghiên cứu về trái đất nhằm phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng, khai thác hợp lý các tài nguyên thiên nhiên và phòng chống giảm thiểu các tai biến thiên nhiên. Hiện nay, hơn lúc nào hết, đang rất cần sự tham gia của các nhà địa chất để giải quyết các vấn đề trọng tâm như năng lượng, tài nguyên nước, tai biến thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản, biến đổi khí hậu và địa kỹ thuật.

         Do đó, có thể nói Địa chất là một ngành học chứa ẩn nhiều tiềm năng và có xu hướng phát triển mạnh trong thời gian tới.

         Khoa Địa chất và Khoáng sản, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành địa chất đáp ứng yêu cầu của ngành tài nguyên và môi trường và nhu cầu của xã hội. Ngoài những kiến thức về địa chất cơ sở thì các chuyên ngành như Địa chất công trình - Địa chất thuỷ văn, Địa chất môi trường và Quản lý tài nguyên khoáng sản, sắp tới là một số chuyên ngành đào tạo mới như Địa chất biển, Địa tin học sẽ được đưa vào giảng dạy để đáp ứng sự phát triển của ngành Địa chất học và của xã hội.

  Sinh viên tốt nghiệp ngành Địa chất có thể có nhiều lựa chọn về việc làm:

  - Đảm nhận công tác quản lý hoạt động khai thác tài nguyên – khoáng sản ở các địa phương;

  - Hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học để phục vụ cho các quy hoạch và phát triển kinh tế lãnh thổ; khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

  - Ứng dụng kiến thức vào thực tiễn trong các lĩnh vực địa chất-khoáng sản, địa kỹ thuật và địa môi trường.

  Khoa Địa chất và Khoáng sản

  236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM

  Điện Thoại:028-39910996 - Fax: 028.38449474

  Email: geomin@hcmunre.edu.vn