Nhân sự

Nhân sự
Ngày đăng: 23/01/2024 03:02:00:AM | 18
 Mục lục bài viết
  Bộ môn Địa chất Môi trường Bộ môn Kỹ thuật Địa chất

  PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Thủy

  Trưởng khoa

   

  NCS.ThS. Thiềm Quốc Tuấn

  Phó trưởng khoa

   

  TS. Phan Nam Long

  Trưởng bộ môn Địa chất môi trường

   

   

   ThS. Nguyễn Trọng Khanh

  Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật

   

   

  ThS. Từ Thị Cẩm Loan

  Trưởng phòng
  Thực hành - Thí nghiệm

   

     

  NCS.ThS. Trần Thị Phương Dung

  Giảng viên  

  ThS. Phan Nguyễn Hồng Ngọc

  Nghiên cứu viên

   ThS. Lê Thị Thùy Dương

  Giảng viên    

     

  NCS.ThS. Huỳnh Tiến Đạt

  Giảng viên  

  ThS. Trần Đức Dậu     

  Giảng viên

   NCS.ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Giảng viên

  NCS.ThS. Nguyễn Quốc Khương Anh

  Giảng viên

  TS. Nguyễn Thị Lan Hương

  Giảng viên  

   

  ThS. Lê Quang Luật

  Giảng viên  

   

   

  TS. Bùi Thế Vinh

  Giảng viên  

   

   

   
   

  CN. Thiều Thị Bích Loan

  Giáo vụ Khoa