Nhân sự

Nhân sự
Ngày đăng: 23/01/2024 03:02:00:AM | 48
 Mục lục bài viết
  Bộ môn Địa chất Môi trường Bộ môn Kỹ thuật Địa chất

  PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Thủy

  Trưởng khoa

  TS.GVC. Thiềm Quốc Tuấn

  Phó trưởng khoa

   

  NCS.ThS. Huỳnh Tiến Đạt

  Trưởng phòng
  Thực hành - Thí nghiệm

   ThS. Lê Thị Thùy Dương

  Giảng viên 

   NCS.ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Giảng viên

  ThS. Trần Đức Dậu     

  Giảng viên

   

  NCS.ThS. Lê Quang Luật

  Giảng viên  

  CN. Thiều Thị Bích Loan

  Giáo vụ Khoa