Thông báo về việc thực hiện khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất lượng phục vụ của nhà trường học kì 2, năm học 2021-2022

Thông báo về việc thực hiện khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất lượng phục vụ của nhà trường học kì 2, năm học 2021-2022
Ngày đăng: 30/10/2023 08:58:23:AM | 52
 Mục lục bài viết

  Xem đầy đủ văn bản tại đây

  Để có cơ sở đề ra các giải pháp cải tiến môi trường học tập phù hợp, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM triển khai thu thập ý kiến khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kì 2 năm học 2021-2022.

  Nhà trường đảm bảo các câu trả lời sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng phục vụ cho mục tiêu đã đề cập trên.

  Các bạn sinh viên đang học có thể thực hiện khảo sát bằng một trong hai cách sau:

  1. Sinh viên của từng Khoa truy cập vào từng đường link tương ứng như sau:
  STT Khoa Link thực hiện khảo sát
  1 Khoa Môi trường https://forms.gle/38fnwZ8VNiCM4JNV6
  2 Khoa Quản lý đất đai https://forms.gle/FFfwXtN6dNSLVpUbA
  3 Khoa Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu https://forms.gle/ViAiyHnK9jC7FbZA9
  4 Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý https://forms.gle/5DZcRik9bGwRMUXw9
  5 Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường https://forms.gle/YmedqMvDqJG2cbea6
  6 Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám https://forms.gle/kVyUpfETNoMBHfXD7
  7 Khoa Địa chất và Khoáng sản https://forms.gle/8A1EzRt6w4wA3DnN8
  8 Khoa Tài nguyên nước https://forms.gle/EP7d1qxr2BNDwRV2A
  9 Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo https://forms.gle/upwFTTX4vnCuw6EKA
  10 Khoa Khoa học đại cương https://forms.gle/9VRjLEKA1wj6PcME7
  11 Khoa Luật và Lý luận chính trị https://forms.gle/EW3YMxj7DZ2sTw598
  12 Bộ môn GDTC & GDQP https://forms.gle/TwgdGo5LjXbGT87G8

  hoặc

  1. Vào Website của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh => Đảm bảo chất lượng => Khảo sát các bên liên quan (http://hcmunre.edu.vn/hcmunrechitiet/trang-chu-tnmt/nam-hoc-2020-2021) => Link thực hiện (biểu mẫu 01)

  ***Lưu ý: Nếu không đăng nhập được vào link bằng điện thoại, các bạn sinh viên vui lòng đăng nhập và thực hiện khảo sát bằng máy vi tính.

            Các bạn sinh viên vui lòng trả lời đầy đủ các câu hỏi trong phiếu khảo sát tương ứng. Việc thực hiện khảo sát cũng là một trong những căn cứ để Phòng Công tác sinh viên xem xét điểm rèn luyện của sinh viên.

  Thời gian thực hiện: từ ngày 14/3/2022 – 14/4/2022

  Mọi thắc mắc và góp ý xin vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục qua số điện thoại: (028) 399 11 835