Thông báo triển khai thực hiện khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020-2021

Thông báo triển khai thực hiện khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020-2021
Ngày đăng: 30/10/2023 08:57:02:AM | 53
 Mục lục bài viết

  Căn cứ Kế hoạch số 648/KH-TĐHTPHCM ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về việc tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan;

  Nhà trường thông báo đến sinh viên việc thực hiện khảo sát như sau:

  Sinh viên trả lời đầy đủ các câu hỏi trong phiếu khảo sát tương ứng. Việc thực hiện khảo sát là căn cứ để Phòng Công tác sinh viên (CTSV) tính điểm rèn luyện.

  Sinh viên thực hiện khảo sát bằng một trong các hình thức sau:

  1. Sinh viên của từng Khoa truy cập vào từng đường link tương ứng như sau:
  STT Khoa Link thực hiện khảo sát
  1 Khoa Môi trường https://forms.gle/38fnwZ8VNiCM4JNV6
  2 Khoa Quản lý đất đai https://forms.gle/FFfwXtN6dNSLVpUbA
  3 Khoa Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu https://forms.gle/ViAiyHnK9jC7FbZA9
  4 Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý https://forms.gle/5DZcRik9bGwRMUXw9
  5 Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường https://forms.gle/YmedqMvDqJG2cbea6
  6 Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám https://forms.gle/kVyUpfETNoMBHfXD7
  7 Khoa Địa chất và Khoáng sản https://forms.gle/8A1EzRt6w4wA3DnN8
  8 Khoa Tài nguyên nước https://forms.gle/EP7d1qxr2BNDwRV2A
  9 Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo https://forms.gle/upwFTTX4vnCuw6EKA
  10 Khoa Khoa học đại cương https://forms.gle/9VRjLEKA1wj6PcME7
  11 Khoa Luật và Lý luận chính trị https://forms.gle/EW3YMxj7DZ2sTw598
  12 Bộ môn GDTC & GDQP https://forms.gle/TwgdGo5LjXbGT87G8

  hoặc

  1. Vào Website của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh => Đảm bảo chất lượng => Khảo sát các bên liên quan (http://hcmunre.edu.vn/hcmunrechitiet/trang-chu-tnmt/nam-hoc-2020-2021) => Link thực hiện (biểu mẫu 01)

  ***Lưu ý: Nếu không đăng nhập được vào link bằng điện thoại, các bạn sinh viên vui lòng đăng nhập và thực hiện khảo sát bằng máy vi tính.

  Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 26/5/2021 – 25/6/2021.

  Xem toàn văn thông báo tại đây.