Thông báo về việc điều chỉnh tổ chức kỳ thi Kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho ĐH khóa 6,7,8,9 và các lớp học lại

Thông báo về việc điều chỉnh tổ chức kỳ thi Kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho ĐH khóa 6,7,8,9 và các lớp học lại
Ngày đăng: 26/05/2021 10:46:00:AM | 40
 Mục lục bài viết

    Thông báo về việc điều chỉnh tổ chức kỳ thi Kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho ĐH khóa 6,7,8,9 và các lớp học lại

    Xem chi tiết tại đây

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật