QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - ĐỢT 2, NĂM HỌC 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - ĐỢT 2, NĂM HỌC 2022-2023
Ngày đăng: 15/09/2023 09:09:00:AM | 148
 Mục lục bài viết

  1. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 08

  - Quyết định công nhận tốt nghiệp ĐHCQ khóa 08 (Xem chi tiết tại đây    Xem chi tiết >>)

  - Quyết định chưa công nhận tốt nghiệp ĐHCQ khóa 08 (Xem chi tiết tại đây    Xem chi tiết >>)

  - Quyết định công nhận tốt nghiệp ĐHCQ khóa 08 (Xét bổ sung 20/09/2023) (Xem chi tiết tại đây    Xem chi tiết >>)

  - Quyết định chưa công nhận tốt nghiệp ĐHCQ khóa 08 (Xét bổ sung 20/09/2023) (Xem chi tiết tại đây    Xem chi tiết >>)

  2. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÁC KHÓA 04, 06, 07

  - Quyết định công nhận tốt nghiệp ĐHCQ khóa 04, 06 và 07 (Xem chi tiết tại đây    Xem chi tiết >>)

  - Quyết định chưa công nhận tốt nghiệp ĐHCQ khóa 06 và 07 (Xem chi tiết tại đây    Xem chi tiết >>)

  3. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÁC KHÓA 05

  - Quyết định công nhận tốt nghiệp ĐHCQ khóa 05 (Xem chi tiết tại đây    Xem chi tiết >>)