Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 29/08/2022 00:00:00:AM | 90
 Mục lục bài viết

    Chào các bạn!

    Phòng Đào tạo ban hành thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 áp dụng cho sinh viên đại học chính quy. Các bạn tải thời khóa biểu về tại đây

    Lưu ý: 

    + Thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2022 - 2023: Ngày 05/09/2022

    + Sinh viên lưu ý phòng học trên thời khóa biểu để xác định cơ sở học tập (Trụ sở, cơ sở Nguyễn Chí Thanh).