Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 danh cho sinh viên đại học chính quy khóa 11

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 danh cho sinh viên đại học chính quy khóa 11
Ngày đăng: 27/10/2022 09:36:00:AM | 95
 Mục lục bài viết

  Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 11, xem file đính kèm bên dưới.

  Tải thời khóa biểu bấm vào đây

  Lưu ý:
  1. Thời gian bắt đầu học kỳ 1: ngày 31/10/2022, lịch học chi tiết xem thời khóa biểu đính kèm bên dưới.

  2. Cách đọc quy ước tiết trên thời khóa biểu:
     a. 123---------       tiết 1,2,3             bắt đầu từ 6g30

     b. ---456------       tiết 4,5,6             bắt đầu từ 9g05

     c. ------789---       tiết 7,8,9              bắt đầu từ 12g30

     d. ---------012       tiết 10, 11, 12      bắt đầu từ 15g05