THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 06 và 07, ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 06 và 07, ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023
Ngày đăng: 18/09/2023 08:02:00:AM | 117
 Mục lục bài viết

    Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên Đại học chính quy khóa 06 và 07 về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của Đợt 2, năm học 2022-2023, cụ thể:

    1. Sinh viên xem và tra cứu kết quả xét tốt nghiệp tại website Trường  (http://pdt.hcmunre.edu.vn/chitiet/phong-dao-tao/quyet-inh-tot-nghiep-ai-hoc-chinh-quy-ot-2-nam-hoc-2022-2023)

    2. Sinh viên đến nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Phòng Đào tạo (B.105) từ ngày 19/09/2023 (từ thứ hai đến thứ sáu). Buổi sáng từ 8h00-11h00 và Buổi chiều từ 14h00-16h00.