SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA
Ngày đăng: 07/04/2020 09:11:00:AM | 53
 Mục lục bài viết

  CÁC BỘ MÔN

  • Bộ môn Địa chính

  • Bộ môn Quy hoạch đất đai

  • Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai

  • Bộ môn Quản lý bất động sản

  • Bộ môn Giám sát đất đai

  • Bộ phận Giáo vụ Khoa 

  ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

  • Chi bộ Khoa

  • Công đoàn Khoa

  • Đoàn thanh niên Khoa

  • Hội sinh viên Khoa 

  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI