LÃNH ĐẠO KHOA

LÃNH ĐẠO KHOA
Ngày đăng: 07/04/2020 00:00:00:AM | 53
 Mục lục bài viết

  Ban chủ nhiệm khoa:

  1. TS. Trần Thanh Hùng

  Trưởng khoa

  Chuyên môn: Quản lý đất đai

  Email: tthung@hcmunre.edu.vn

  Lý lịch khoa học: (Download file)

  2. TS.  Lê Văn Tình

  P. Trưởng khoa

  Chuyên môn: Trắc địa, bản đồ

  Email: lvtinh@hcmunre.edu.vn

  Lý lịch khoa học: (Download file)