GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ĐOÀN KHOA MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ĐOÀN KHOA MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025
Ngày đăng: 25/01/2024 08:54:34:AM | 80
 Mục lục bài viết

  Vào thứ sáu ngày 22/11/2019, tại Phòng Họp A, trụ sở chính Lê Văn Sỹ của trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM, Công đoàn Bộ phận Khoa Môi Trường đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ 2020-2025.
  Đại hội đã tiến hành tổng kết, thảo luận phương hướng nhiệm vụ, chương trình hoạt động và thông qua nghị quyết về công tác Công đoàn của Công đoàn Bộ phận Khoa Môi Trường trong Nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2020-2025 gồm ba thành viên là những Công đoàn viên ưu tú và là những tấm gương điển hình trên mọi lĩnh vực để đại diện cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Khoa.

  Toàn cảnh đại hội

  Toàn cảnh đại hội

  Toàn cảnh đại hội

  Các đại biểu đóng góp ý kiến

  Các đại biểu đóng góp ý kiến

  Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2020-2025

  Danh sách Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2020-2025:
  - Chủ tịch: TS. Nguyễn Huy Cương.
  - Phó chủ tịch: ThS. Bùi Phương Linh.
  - Ủy viên: ThS. Trần Thị Bích Phượng.


  TS. Nguyễn Huy Cương
  Chủ tịch Công Đoàn Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2020-2025