GIỚI THIỆU VỀ LIÊN CHI HỘI KHOA MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022-2024

GIỚI THIỆU VỀ LIÊN CHI HỘI KHOA MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022-2024
Ngày đăng: 25/01/2024 09:08:31:AM | 90
 Mục lục bài viết

  Ngày 19/06/2022 tại Hội trường A, trụ sở chính Lê Văn Sỹ trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM, Ban chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Môi trường đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí minh Nhiệm kỳ 2022-2023.
  Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Nhiệm kỳ 2021-2022, thông qua báo cáo của Ban chấp hành về thực hiện nghị quyết Đại hội, thảo luận phương hướng nhiệm vụ, chương trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong Nhiệm kỳ 2022-2023.
  Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn Khoa Môi Trường cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2023 gồm 13 đồng chí, là những đoàn viên ưu tú và là những tấm gương điển hình trên mọi lĩnh vực của Khoa Môi Trường.
  Ban chấp hành Liên Chi Đoàn Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2023 đã chỉ định ra Ban chấp hành Liên Chi Hội Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 11 đồng chí.
  Danh sách Ban chấp hành Liên Chi Hội Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2024:
  - Đồng chí Khổng Thị Phương Thảo: Liên Chi Hội Trưởng.
  - Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nguyên: Liên Chi Hội Phó.
  - Đồng chí Lê Thị Cẩm Giang: Liên Chi Hội Phó.
  - Đồng chí Trần Thị Kim Ngân: Uỷ viên Ban Thư Ký. 
  - Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp: Uỷ viên Ban Thư Ký.
  - Đồng chí Nguyễn Thị Ái Xuân: Uỷ viên Ban chấp hành. 
  - Đồng chí Huỳnh Phước Sang: Uỷ viên Ban chấp hành.
  - Đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh: Uỷ viên Ban chấp hành.
  - Đồng chí Nguyễn Trần Thảo Vy: Uỷ viên Ban chấp hành.
  - Đồng chí Đỗ Thảo Nguyên: Uỷ viên Ban chấp hành.
  - Đồng chí Phan Ngọc Minh Thư: Uỷ viên Ban chấp hành.


  Ban Chấp hành Liên Chi Hội Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2024


  Ban Chấp hành Liên Chi Hội Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2024


  Ban Chấp hành Liên Chi Hội Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2024

  Khổng Thị Phương Thảo
  Liên Chi Hội trưởng Liên Chi Hội Khoa Môi trường Nhiệm kỳ 2022-2024