GIỚI THIỆU VỀ LIÊN CHI ĐOÀN KHOA MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2021

GIỚI THIỆU VỀ LIÊN CHI ĐOÀN KHOA MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2021
Ngày đăng: 25/01/2024 09:02:37:AM | 107
 Mục lục bài viết

  Ngày 04/07/2020 tại phòng A507, trụ sở chính Lê Văn Sỹ trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM, Ban chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Môi trường đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí minh Nhiệm kỳ 2020-2021.
  Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Nhiệm kỳ 2019-2020, thông qua báo cáo của Ban chấp hành về thực hiện nghị quyết Đại hội, thảo luận phương hướng nhiệm vụ, chương trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong Nhiệm kỳ 2020-2021 như sau:
  * Về mục tiêu trọng tâm: 
  1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập rèn luyện thi đua “Sinh viên 5 tốt”.
  2. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thực tế, các chương trình nâng cao kỹ năng mềm xoay quanh kiến thức chuyên ngành môi trường và đời sống thực tế.
  3. Đẩy mạnh các phong trào thanh niên xung kích.
  4. Đẩy mạnh các hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe cho đoàn viên thanh niên.
  5. Phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên trong hoạt động. Đề ra các mô hình, giải pháp trong công tác Đoàn tại đơn vị.
  * Về sứ mệnh: 
  Thực hiện tốt khẩu hiệu hành động:
  “Tuổi trẻ Liên Chi đoàn khoa Môi trường tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập và phát huy chuyên môn xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.
  * Về nhiệm vụ: 
  - Thực hiện các hiệu quả các giải pháp về:
  1. Công tác giáo dục: Giáo dục chính trị tư tưởng, Giáo dục truyền thống, Giáo dục đạo đức lối sống, Giáo dục pháp luật, Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  2. Hoạt động phong trào: Phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc, Phong trào đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp, Thanh niên Xung kích Bảo vệ Môi trường và Biến đổi Khí hậu.
  3. Công tác tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng.
  4. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.
  * Về hệ thống chỉ tiêu: 
  1. 100% Đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
  2. 100% Chi đoàn có Đoàn viên tham gia các hoạt động định kỳ do Đoàn trường và Liên Chi đoàn khoa phát động. 
  - Về hoạt động phong trào:
  Đoàn viên xuất sắc: 20%. 
  Đoàn viên khá: 70%.
  Đoàn viên trung bình: 10%.
  Đoàn viên yếu: 0%.
  3. 100% Chi đoàn không có Đoàn viên bị kỷ luật dưới mọi hình thức.
  4. 100% Đoàn viên cam kết và thực hiện mùa thi nghiêm túc, chất lượng cao.
  5. 100% Chi đoàn không có Đoàn viên vi phạm quy chế thi.
  - Về kết quả học tập:
  Đoàn viên xuất sắc: 2%.
  Đoàn viên giỏi: 8%.
  Đoàn viên khá: 75%.
  Đoàn viên trung bình: 15%.
  6. 100% Đoàn viên thanh niên không vi phạm các tệ nạn xã hội.
  7. 80% Đoàn viên thanh niên tham gia chương trình “Xây dựng Liên chi Đoàn vững mạnh” và phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
  8. 100% thanh niên ưu tú kết nạp vào Đoàn TNCS HCM.
  9. Giới thiệu 05 – 10 Đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng; giới thiệu với cấp ủy Đảng xem xét và kết nạp 02 Đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ Đảng.

  Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn Khoa Môi Trường cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2020-2021 gồm 13 đồng chí, là những đoàn viên ưu tú và là những tấm gương điển hình trên mọi lĩnh vực của Khoa Môi Trường.


  Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2020-2021

  Danh sách Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2020-2021:
  - Bí thư: Đồng chí Phan Thị Mộng Tuyền – Lớp: 07_ĐHMT_3.
  - Phó bí thư:
  + Đồng chí Phạm Hùng Cường – Lớp: 07_ĐHQLTN_3.
  + Đồng chí Lê Thị Thu Thủy – Lớp: 07_ĐHMT_1.
  - Ủy viên Ban thường vụ:
  + Đồng chí Đỗ Vinh Đường – Lớp: 07_ĐHQLTN_1.
  + Đồng chí Phạm Thị Quỳnh Trang – Lớp: 07_ĐHMT_1.
  - Ủy viên Ban chấp hành:
  + Đồng chí Lý Thị Thùy Duyên – Lớp: 08_ĐHQLTN_3.
  + Đồng chí Lê Nguyên Bảo Hân – Lớp: 08_ĐHQLTN_2.
  + Đồng chí Huỳnh Võ Quang Kiệt – Lớp: 07_ĐHQLTN_4.
  + Đồng chí Trương Tấn Quang – Lớp: 08_ĐHQLTN_2.
  + Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý – Lớp: 07_ĐHQLTN_1.
  + Đồng chí Lê Thị Thanh Quyên – Lớp: 08_ĐHQLTN_2.
  + Đồng chí Lê Hữu Thắng – Lớp: 07_ĐHMT_2.
  + Đồng chí Huỳnh Ngọc Trâm – Lớp: 07_ĐHQLTN_1.


  Phạm Hùng Cường
  Phó bí thư Liên chi đoàn Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2020-2021