GIỚI THIỆU VỀ LIÊN CHI HỘI KHOA MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019-2020

GIỚI THIỆU VỀ LIÊN CHI HỘI KHOA MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019-2020
Ngày đăng: 25/01/2024 09:09:50:AM | 79
 Mục lục bài viết

  Vào thứ bảy ngày 04/05/2019, tại phòng A406, trụ sở chính Lê Văn Sỹ của trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM, Ban vận động thành lập Liên chi hội Khoa Môi Trường đã tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Liên chi hội Khoa Môi trường Lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2019-2020.
  Đại hội đã thảo luận phương hướng nhiệm vụ, chương trình hoạt động và thông qua văn kiện về công tác hội và phong trào sinh viên của Khoa Môi trường trong Nhiệm kỳ 2019-2020. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Liên chi hội Khoa Môi Trường nhiệm kỳ 2019-2020 gồm 11 anh chị là những hội viên ưu tú và là những tấm gương điển hình trên mọi lĩnh vực để đại diện cho toàn thể sinh viên khoa.


  Ban Chấp hành Liên chi hội Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2019-2020

  Danh sách Ban chấp hành Liên chi hội Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2019-2020:
  - Anh Kiều Hoàng Thạch: Liên chi hội trưởng.
  - Anh Dương Trọng Nghĩa: Liên chi hội phó.
  - Chị Phạm Thị Trà Mi: Ủy viên Ban thư ký.
  - Anh Lê Đình Thật: Ủy Viên Ban chấp hành.
  - Anh Tô Quốc Việt: Ủy Viên Ban chấp hành.
  - Anh Đỗ Vinh Đường: Ủy Viên Ban chấp hành.
  - Anh Nguyễn Văn Sỹ: Ủy Viên Ban chấp hành.
  - Chị Nguyễn Thùy Dung: Ủy Viên Ban chấp hành.
  - Chị Nguyễn Phan Hòa Thuận: Ủy Viên Ban chấp hành.
  - Anh Đinh Nguyễn Minh Hiếu: Ủy Viên Ban chấp hành.
  - Anh Trần Văn Nguyên: Ủy Viên Ban chấp hành.


  Kiều Hoàng Thạch
  Liên chi hội trưởng Liên chi hội Khoa Môi trường Nhiệm kỳ 2019-2020