GIỚI THIỆU VỀ CHI BỘ KHOA MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022-2025

GIỚI THIỆU VỀ CHI BỘ KHOA MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022-2025
Ngày đăng: 25/01/2024 08:45:46:AM | 75
 Mục lục bài viết

  Vào thứ sáu ngày 13/09/2022, tại Phòng Họp A, trụ sở chính Lê Văn Sỹ của trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM, Chi bộ Khoa Môi Trường đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2022-2025.
  Đại hội đã tiến hành tổng kết, thảo luận phương hướng nhiệm vụ, chương trình hoạt động và thông qua nghị quyết về công tác Đảng của Chi bộ Khoa Môi trường trong Nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội cũng đã bầu ra Chi ủy Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2025 gồm ba đồng chí là những Đảng viên ưu tú và là những tấm gương điển hình trên mọi lĩnh vực để đại diện cho toàn thể Đảng viên trong Khoa.

  Hình ảnh toàn cảnh của Đại hội​

  Hình ảnh toàn cảnh của Đại hội​

  Hình ảnh toàn cảnh của Đại hội​


  Hình ảnh toàn cảnh của Đại hội

  Hình ảnh toàn cảnh của Đại hội

  Hình ảnh toàn cảnh của Đại hội

  Các đại biểu biểu quyết bằng Thẻ Đảng viên

  Các đại biểu đóng góp ý kiến

  Đồng chí Trần Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

  Đồng chí Trần Văn Sơn tặng hoa cho Chi ủy Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2019-2022

  Đồng chí Trần Văn Sơn tặng hoa cho Chi ủy Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2019-2022

  Đồng chí Trần Văn Sơn tặng hoa cho Chi ủy Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2019-2022

  Đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2025

  Đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2025

  Các đại biểu thảo luận trong giờ giải lao chờ kết quả kiểm phiếu

  Đồng chí Tôn Thất Lãng tặng hoa cho Chi ủy Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2025

  Đồng chí Tôn Thất Lãng tặng hoa cho Chi ủy Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2025

  Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2025

  Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2025

  Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2025

  Danh sách Chi ủy Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2025:
  - Bí thư: TS. Thái Phương Vũ.
  - Phó bí thư: TS. Nguyễn Huy Cương.
  - Chi ủy viên: ThS. Trần Thị Bích Phượng.


  TS. Thái Phương Vũ
  Bí thư Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2022-2025