GIỚI THIỆU VỀ CHI BỘ KHOA MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2020

GIỚI THIỆU VỀ CHI BỘ KHOA MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2020
Ngày đăng: 25/01/2024 08:51:17:AM | 89
 Mục lục bài viết

  Chi bộ Khoa Môi Trường được thành lập theo quyết định số 254-QĐ/ĐUT ngày 06/02/2012 của Đảng ủy Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. Lúc mới thành lập chi bộ khoa gồm 7 đảng viên, trong đó có 1 sinh viên. Đến tháng 5/2016, Chi bộ Sinh viên tách ra khỏi Chi bộ Khoa Môi Trường. Hiện nay Chi bộ Khoa gồm có 15 đảng viên, trong đó: 14 đảng viên là đảng viên chính thức: 1 đảng viên dự bị. Chi ủy gồm 3 đồng chí.
  Trong 5 năm qua, Chi bộ luôn làm tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, luôn là một trong những chi bộ đi đầu trực thuộc Đảng bộ của Nhà Trường. Các thành tích nổi bật mà chi bộ đã đạt được như sau:
  - Tất cả đảng viên trong chi bộ đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Không có đảng viên thoái hóa biến chất hoặc vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.
  - Kết quả phân loại đảng viên hàng năm của chi bộ cho thấy tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao là 100%, trong đó (loại xuất sắc 15%).
  - Chi ủy Chi bộ đã tạo điều kiện và lãnh đạo, động viên cho công đoàn và đoàn thanh niên trong các hoạt động phong trào.
  - Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng và phát triển đảng viên mới, thực hiện cuộc vận động làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 5 năm qua chi bộ đã giới thiệu hơn 50 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng Cảm tình Đảng và kết nạp được 5 đoàn viên ưu tú vào Đảng CSVN, hoàn thành kế hoạch đề ra.

  Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2017-2020

  Danh sách Chi ủy Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2017-2020:
  - Bí thư: PGS.TS. Tôn Thất Lãng.
  - Phó bí thư: ThS. Nguyễn Văn Sứng.
  - Chi ủy viên: ThS. Lê Thị Hồng Tuyết.


  PGS.TS. Tôn Thất Lãng
  Bí thư Chi bộ Khoa Môi Trường Nhiệm kỳ 2017-2020