Quản lý đất đai (Mã ngành: 8850103:

Quản lý đất đai (Mã ngành: 8850103:
Ngày đăng: 30/01/2024 01:47:00:AM | 40
 Mục lục bài viết

  1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

  Ngành đào tạo

  Mã ngành

  Quản lý đất đai

  8850103

  2. Hình thức và thời gian đào tạo

  - Hình thức đào tạo: Chính quy, các lớp học được tổ chức giảng dạy phù hợp với thời gian của học viên.

  - Thời gian đào tạo: 02 năm, học viên được phép gia hạn thời gian học tập nhưng tổng thời gian đào tạo không quá 04 năm.

  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH (xem link đính kèm)

  4. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

  4.1. Phương thức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ: xét tuyển.

  a) Xét tuyển (Xét tuyển hồ sơ kết hợp với phỏng vấn): ứng viên được quy định tại Điều 1 và 2 mục 2.1 của Thông báo này.

  b) Trường hợp ứng viên chưa đạt điều kiện về ngoại ngữ thì phải thi môn Anh văn trình độ tương đương Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT.

  4.2.  Danh mục ngành phù hợp, ngành gần của các ngành tuyển sinh như sau: