Vai trò của nhà địa chất trong các mỏ kim loại

Vai trò của nhà địa chất trong các mỏ kim loại
Ngày đăng: 12/12/2022 00:00:00:AM | 75
 Mục lục bài viết

    Tài khoản Facebook Tan Nguyen có bài đăng trên Group Địa chất Việt Nam chia sẻ về vai trò của nhà Địa chất trong mỏ kim loại. Bài viết đưa ra nhận định về thực trạng vai trò của nhà Địa chất trong các mỏ khoáng kim loại chưa được nhìn nhận một cách đúng đắn và chưa được quan tâm đúng mức. Chi tiết xem tại đây!