Nghiệm thu đề tài NCKH cấp sinh viên

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp sinh viên
Ngày đăng: 30/01/2024 03:13:03:AM | 89
 Mục lục bài viết

  Ngày 21/01/2022, Hội đồng khoa học đã tiến hành nghiệm thu ba đề tài NCKH cấp SV của khoa ĐC & KS

  Khảo sát hiện trạng phát thải vi nhựa trong hóa mỹ phẩm ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh”

  Chủ trì đề tài: Nguyễn Thành Long

  “Đánh giá khả năng xử lý kim loại trong nước của sét Kaolin biến tính”

  Chủ trì đề tài: Phạm Khánh Huyền

  Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái để đánh giá hiệu quả nổ mìn khu vực hoạt động khai thác khoáng sản”

  Chủ trì đề tài: Lý Nhật Tân

   

  Ba nhóm thực hiện đã có nhiều nỗ lực trong thời gian dịch bệnh để hoàn thành đề tài. Các đề tài đều có sản phẩm công bố. Cả ba đề tài được Hội đồng thông qua. Trong đó, 2 đề tài đạt loại Tốt và 1 đề tài đạt loại khá.

  Xin chúc mừng ba nhóm nghiên cứu