Tuyên truyền về Chính sách BHYT cho sinh viên hệ Đại học chính quy của Nhà trường

Tuyên truyền về Chính sách BHYT cho sinh viên hệ Đại học chính quy của Nhà trường
Ngày đăng: 13/07/2023 07:47:59:AM | 125
 Mục lục bài viết

  Vào ngày 07 tháng 4 năm 2023, tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình tuyên truyền chính sách BHYT cho sinh viên hệ đại học chính quy các khóa 09, 10 và 11.

  Tham dự Chương trình gồm có Quản lý Phòng Công tác sinh viên, đại diện Ban Tuyền thông của cơ quan bảo hiệm Xã hội TP. Hồ CHí Minh và gần 150 SV là Ban Cán sự các lớp đại học hệ chính quy các khóa tứ 09 đến 11.

  Mục đích của Chương trình là giúp sinh viên Nhà trường nắm được bản chất nhân văn, tính ưu việt của Chính sách BHYT thông qua việc cung cấp các thông tin về hệ thống văn bản QPPL liên quan đến chế độ, chính sách bảo hiểm (nói chung) và BHYT cho HSSV (nói riêng). Tuyên truyền viên Chương trình cung cấp cho sinh viên những thông tin liên quan đến lợi ích của việc tham gia BHYT. Tại Chương trình, sinh viên đã tham gia tương tác, nêu vấn đề và được các cán bộ cơ quan BHXH TP. Hồ Chí Minh giải đáp, hỗ trợ thông tin để hiểu rõ và thực hiện các bước liên quan đến việc thực hiện chính sách BHYT SV; sinh viên cũng đã được các cán bộ của Chương trình hướng dẫn cài đặt tiện ích Công nghệ thông tin khi tham gia BHYT (Phần mềm VSSID).

  Thay mặt Quản lý Phòng Công tác sinh viên, PTP Nguyễn Bá Khoa mong muốn thông qua Chương trình, sinh viên và cán bộ cơ quan bảo hiểm có thể hiểu nhau hơn để việc thực hiện chính sách BHYT của SV là tự giác, tự nguyện và về phía cơ quan BHYT sẽ ghi nhận được những phản hồi cần thiết để hoàn thiện chất lượng phục vụ đối tượng của mình. Đồng thời, mỗi sinh viên tham dự Chương trình sẽ là một tuyên truyền viên tích cực lan tỏa thông điệp của Chương trình đến các bạn sinh viên của toàn Trường.

  Một số hình ảnh của Chương trình

  PTP CTSV Nguyễn Bá Khoa phát biểu đề dẫn Chương trình

  Cán bộ cơ quan Truyền thông BHXH TP. Hồ Chí Minh thực hiện nghiệp vụ tuyên truyền trong Chương trình

  Hình ảnh các sinh viên tham gia tương tác tại Chương trình

  PTP CTSV Trương Tấn Dũng phát biểu kết thúc Chương trình