Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Ngày đăng: 30/01/2024 21:53:10:PM | 386
 Mục lục bài viết

  Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin hỗ trợ công tác học tập, nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên và sinh viên. Nhà trường đã ký Biên bản liên kết sử dụng tài liệu điện tử với trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

  Hướng dẫn sử dụng:

  Bước 1. Truy cập địa chỉ: http://elib.hunre.edu.vn/pages/cms/default.aspx

  Bước 2. Bạn đọc chọn tài liệu cần sử dụng và gửi yêu cầu trực tiếp đến bộ phận Quản trị website theo địa chỉ emai dhtnmt@hunre.edu.vn để nhận file PDF toàn văn.

   Trong quá trình sử dụng, nếu có thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ cán bộ thư viện tại quầy hoặc email thuvien@hcmunre.edu.vn .

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 10, 11/07/2024
  THÔNG BÁO Về việc: Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra