Cơ sở dữ liệu của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)

Cơ sở dữ liệu của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Ngày đăng: 30/01/2024 23:03:00:PM | 75
 Mục lục bài viết

  Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Trung tâm được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011.

  GreenID hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam, đồng thời đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của nhân loại: SDG 6, 7, 11, 12, 13, 17. GreenID nhận thấy rằng để thúc đẩy phát triển bền vững cần phải cùng lúc giải quyết đồng bộ các vấn đề liên quan tới các khía cạnh quản trị, xã hội và công nghệ. Với kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án ở thực địa kết hợp với ứng dụng tri thức và lý thuyết cập nhật trên thế giới, GreenID có thể cống hiến nhiều giải pháp sáng tạo, bền vững cho các chính sách và cộng đồng địa phương.

  GreenID cung cấp các ấn phẩm báo cáo, đánh giá, dự án thuộc các hoạt động của GreenID như: hệ thống năng lượng bền vững, quản trị hiệu quả môi trường và tăng cường sự tham gia tích cực của người dân,  các giải pháp năng lượng tái tạo phân tán gắn với mô hình kinh tế Xanh.....

  Link truy cập:

  http://greenidvietnam.org.vn/allDocument/

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra