Bộ pháp điển điện tử

Bộ pháp điển điện tử
Ngày đăng: 30/05/2024 21:41:10:PM | 14
 Mục lục bài viết

  B pháp đin đin t phiên bn mi dùng để tra cu các văn bn lut Vit Nam. Trong B pháp đin đin t có h thng văn bn lut các cp được liên kết vi nhau qua các chuyên đề tng hp nên d dàng tìm kiếm và s dng. Hin nay Chính ph đã thông qua 212 đề mc ca B pháp đin này. Các bn có th tham kho s dng B pháp đin đin t bng các đường link bên dưới. H thng văn bn lut trong lĩnh vc Tài nguyên Môi trường nm trong các ch đề s 11, 21, 24 và 27.

  Cổng thông tin truy cập Bộ pháp điển điện tử:

  https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx

  Hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển điện tử:

  https://phapdien.moj.gov.vn/.../huong-dan-nghiep-vu.aspx

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra