Thư viện trực tuyến của OECD

Thư viện trực tuyến của OECD
Ngày đăng: 30/01/2024 22:44:00:PM | 92
 Mục lục bài viết

  Link truy cập

  https://www.oecd-ilibrary.org/environment

  Thư viện trực tuyến của OECD.

   ECD iLibrary là cơ sở dữ liệu thư viện trực tuyến của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) gồm sổ sách, giấy tờ, số liệu thống kê và là cửa ngõ để phân tích và dữ liệu của OECD.  Đồng thời OECD iLibrary cũng chứa nội dung công bố của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Cơ quan Năng lượng hạt nhân (NEA), Trung tâm Phát triển OECD, PISA (Chương trình đánh giá sinh viên quốc tế), và Diễn đàn Giao thông vận tải quốc tế (ITF).
        OECD iLibrary trình bày tất cả các nội dung để người dùng có thể tìm thấy - và trích dẫn - bảng và cơ sở dữ liệu dễ dàng như bài báo hoặc chương trong bất kỳ định dạng có sẵn: PDF, WEB, XLS, ActiveChart, DATA, ePUB, READ.
        Hiện nay cơ sở dữ liệu này được truy cập miễn phí để đọc online tài liệu.

  Trên iLibrary của OECD có chứa nội dung sâu sắc trên 17 bộ sưu tập theo chủ đề

  Thư viện điện tử của OECD chứa hàng ngàn sách điện tử, chương, bảng và đồ thị, bài viết, bài viết, tóm tắt, chỉ số, cơ sở dữ liệu và giờ đây còn có cả Podcast - có thể khám phá theo chủ đề, quốc gia hoặc loại nội dung. Mỗi năm có khoảng 500 đầu sách mới được xuất bản thông qua Thư viện trực tuyến OECD.

  Các chủ đề Trên iLibrary của OECD(tháng 1 năm 2024):

  • 18 206 tựa sách điện tử
  • 102 738 chương
  • 312 167 bảng và đồ thị
  • 191 podcast
  • 2 616 bài viết
  • 6 390 tóm tắt đa ngôn ngữ
  • 8 799 giấy tờ làm việc và phản hồi chính sách
  • 7 tỷ điểm dữ liệu trên 44 cơ sở dữ liệu

  Trong đó, Hoạt động về môi trường của OECD giúp các quốc gia thiết kế và thực hiện các chính sách hiệu quả nhằm giải quyết một số thách thức lớn hiện nay như biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, đa dạng sinh học, rác thải và tài nguyên nước. 

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 10, 11/07/2024
  THÔNG BÁO Về việc: Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra