Thông báo V/v tuyển sinh liên thông đại học hình thức Vừa làm vừa học, đợt 1 năm 2024 tại Trụ sở