Thông báo v/v công khai danh sách bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023”

Thông báo v/v công khai danh sách bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023”
Ngày đăng: 18/05/2023 13:35:00:PM | 87
 Mục lục bài viết

    Căn cứ vào Khoản 7, Điều 11, Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của bộ GD&DT, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo đến viên chức và người lao động toàn trường danh sách bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023"

    Click vào đây để xem toàn văn thông báo  

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật