Thông báo về việc thực hiện thông báo của UBND TP. Hồ Chí Minh về thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo tinh thần của Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày từ 00h00 ngày 09 tháng 7 năm 2021

Thông báo về việc thực hiện thông báo của UBND TP. Hồ Chí Minh về thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo tinh thần của Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày từ 00h00 ngày 09 tháng 7 năm 2021
Ngày đăng: 08/07/2021 10:51:00:AM | 50
 Mục lục bài viết

    Thông báo về việc thực hiện thông báo của UBND TP. Hồ Chí Minh về thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo tinh thần của Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày từ 00h00 ngày 09 tháng 7 năm 2021

    Xem chi tiết tại đây

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật