Thông báo về việc thành lập tổ hỗ trợ VC, NLĐ và người học tại Trường trong thời gian chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thông báo về việc thành lập tổ hỗ trợ VC, NLĐ và người học tại Trường trong thời gian chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19
Ngày đăng: 19/08/2021 10:56:00:AM | 52
 Mục lục bài viết

    Thông báo về việc thành lập tổ hỗ trợ VC, NLĐ và người học tại Trường trong thời gian chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

    Xem chi tiết tại đây

     

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật