Thông báo về việc tạm dừng tổ chức thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020

Thông báo về việc tạm dừng tổ chức thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020
Ngày đăng: 06/07/2021 14:12:00:PM | 98
 Mục lục bài viết

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo tạm dừng tổ chức thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020.

       Thời gian tổ chức thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 sẽ được Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo đến các thí sinh trước  01 tuần. Hội đồng thi tuyển viên chức đề nghị các thí sinh thường xuyên truy cập Cổng thông tin điện tử của Trường tại địa chỉ www.hcmunre.edu.vn để kịp thời tiếp nhận thông báo về kỳ thi.