Thông báo Công nhận kết quả thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020

Thông báo Công nhận kết quả thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020
Ngày đăng: 03/11/2021 14:16:00:PM | 316
 Mục lục bài viết

    Hội đồng thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo công nhận kết quả thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 tại Quyết định kèm theo