Thông báo Thay đổi lịch thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020

Thông báo Thay đổi lịch thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020
Ngày đăng: 22/06/2021 14:09:00:PM | 103
 Mục lục bài viết

  Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội đồng thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi lịch thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 tại Thông báo số 457/TB-HĐTT ngày 27/5/2021 như sau:

  1.Thời gian:

  - Ngày 10/7/2021:

  + Từ 8h00-12h30: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với thí sinh trong danh sách Tiểu ban 1;

  + Từ 13h00-17h30: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với thí sinh trong danh sách Tiểu ban 2;

  - Ngày 11/7/2021:

  + Từ 8h00-11h30: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với thí sinh trong danh sách Tiểu ban 3.

  2.Các nội dung khác: Không thay đổi