THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 06/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 06/2023
Ngày đăng: 26/06/2023 09:11:00:AM | 77
 Mục lục bài viết

    Bài viết liên quan
    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TRẦN NGUYỄN 04/2023
    Tên đơn vị tuyển dụng: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TRẦN NGUYỄN. - Địa chỉ: Số 69 Đường 8, Phường Bình An, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM. - Công ty thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ của Công ty. - Số lượng tuyển dụng: 02 vị trí.
    Bài viết nổi bật