THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH

THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
Ngày đăng: 24/05/2024 02:02:34:AM | 130
 Mục lục bài viết

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  TP. HỒ CHÍ MINH

  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

  ––––––––––

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

   

  THÔNG BÁO

  Về việc: Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

   
   

   

   

   

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 06 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các thí sinh đã đăng ký dự thi vào  ngày 31 tháng 05 năm 2024:

   

  1. Đối tượng áp dụng : Các thí sinh đã đăng ký đóng lệ phí và hoàn thiện hồ sơ thi ngày 31 tháng 05 năm 2024. (Danh sách kèm theo).

   

  1. Thời gian thi: 120 phút  thi từ 18h00’ đến 20h00’
  • Thi Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản ngày (danh sách kèm theo).

   

  1. Hình thức, địa điểm thi
  • Thi trực tiếp tại trụ sở chính: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.
  • Thi phần lý thuyết: 30 phút, phần thực hành: 90 phút.

   

  Lưu ý:

  - Thí sinh đi thi mang theo giấy tờ tùy thân để cán bộ coi thi kiểm tra khi vào phòng thi.

  - Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

  - Điểm sẽ thông báo tại trang Web Trung tâm:

   http:// hcmunre.edu.vn/to-chuc/trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc

  - Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ: + 028.39917254 (vui lòng liên hệ trong giờ hành chính).

                                                                 

              https://hcmunre.edu.vn/upload/elfinder/Trang%20T%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/TT%20NNTH/31-5-24%20THONG%20BAO%20SBD.pdf

  Bài viết liên quan
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 31/05/2024
  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THỨC TOEIC 450+) NGÀY 17, 18 THÁNG 05 NĂM 2024
  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THỨC TOEIC 450+) NGÀY 17, 18 THÁNG 05 NĂM 2024
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra