KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THỨC TOEIC 450+) NGÀY 17, 18 THÁNG 05 NĂM 2024

KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THỨC TOEIC 450+) NGÀY 17, 18 THÁNG 05 NĂM 2024
Ngày đăng: 24/05/2024 01:24:15:AM | 34
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THỨC TOEIC 450+) NGÀY 17, 18 THÁNG  05 NĂM 2024. 

  https://hcmunre.edu.vn/upload/elfinder/Trang%20T%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/TT%20NNTH/17%2C%2018-5-24%20KET%20QUA%20THI.pdf

  Bài viết liên quan
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 31/05/2024.
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra