THÔNG BÁO KHẨN BÁO CÁO DANH SÁCH CCVC, NLĐ VÀ HVSV ĐI TRONG CHUYẾN BAY HOẶC TIẾP XÚC VỚI CÁC TRƯỜNG JOPWJ ĐI TRÊN CHUYẾN BAY VN0054

THÔNG BÁO KHẨN BÁO CÁO DANH SÁCH CCVC, NLĐ VÀ HVSV ĐI TRONG CHUYẾN BAY HOẶC TIẾP XÚC VỚI CÁC TRƯỜNG JOPWJ ĐI TRÊN CHUYẾN BAY VN0054
Ngày đăng: 10/03/2020 09:20:00:AM | 20
 Mục lục bài viết

    THÔNG BÁO KHẨN BÁO CÁO DANH SÁCH CCVC, NLĐ VÀ HVSV ĐI TRONG CHUYẾN BAY HOẶC TIẾP XÚC VỚI CÁC TRƯỜNG JOPWJ ĐI TRÊN CHUYẾN BAY VN0054

    Xem chi tiết tại đây

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật