RÀ SOÁT, CHỈNH SỬA, CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC - 2022

RÀ SOÁT, CHỈNH SỬA, CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC - 2022
Ngày đăng: 29/11/2022 08:52:00:AM | 79
 Mục lục bài viết

    Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo ngành Quản lý tổng hợp Tài Nguyên Nước - Năm 2022.

    Chương trình đào tạo

     

     

    Đề cương chi tiết