Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin - Năm 2024

Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin - Năm 2024
Ngày đăng: 13/06/2024 01:10:08:AM | 46
 Mục lục bài viết

    Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin - Năm 2024

    Chương trình đào tạo và Bản mô tả

     

     

    Đề cương chi tiết