Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Năm 2024

Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Năm 2024
Ngày đăng: 21/06/2024 00:05:14:AM | 31
 Mục lục bài viết

    Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Năm 2024, bao gồm:

    Chương trình đào tạo và Bản mô tả