Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường - Năm 2022

Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường - Năm 2022
Ngày đăng: 29/11/2022 08:53:00:AM | 110
 Mục lục bài viết

    Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường - Năm 2022, bao gồm:

    Chương trình đào tạo và Bản mô tả

     

    Đề cương chi tiết