RÀ SOÁT, CHỈNH SỬA, CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC - Năm 2022