RÀ SOÁT, CHỈNH SỬA, CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN - 2022

RÀ SOÁT, CHỈNH SỬA, CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN - 2022
Ngày đăng: 29/11/2022 08:56:00:AM | 108
 Mục lục bài viết

    Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin - Năm 2022.

    Chương trình đào tạo và Bản mô tả

     

     

    Đề cương chi tiết